Particulier

VERGOEDING

Particulier

Vanaf 1 januari 2015 valt de gehele jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en valt de toewijzing en vergoeding voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onder verantwoordelijkheid van de deze gemeenten.

Het is ook mogelijk om de zorg voor uw zoon/dochter particulier te regelen en zelf te bekostigen. Reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat ouders geen verwijsbrief kunnen krijgen, of dat de aangevraagde zorg niet wordt toegekend door de gemeente of als u buiten Zeeland woont waardoor er geen contract is afgesloten met uw gemeente. Reden kan ook zijn dat ouders niet willen dat hun gegevens bij gemeenten bekend zijn. Bij een particulier traject vindt geen gegevensoverdracht plaats met de gemeente.

Vergoeding via aanvullende verzekering

Fides is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hierdoor is (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk via uw zorgverzekering, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. Het gaat dan om vergoeding van ‘alternatieve behandelingen’ vanuit de aanvullende verzekering.


Er is geen verwijzing nodig van de huisarts, specialist of jeugdarts. Klik hier voor een overzicht van de vergoedingsmogelijkheden per zorgverzekeraar.

Tarieven

Behandelingen Prijzen
Orthopedagogische begeleiding/behandeling per 50 min € 75,00 per sessie
Zeker in Balans (faalangst) € 295,00 volledige training
Gedeeld Verdriet (rouw en verlies) € 255,00 volledige training
Intelligentieonderzoek € 525,00 volledig onderzoekstraject
Didactisch onderzoek op aanvraag
Procesonderzoek rekenen € 550,00 per sessie (= volledig onderzoekstraject)
Dyslexiebehandeling € 65,00 per sessie
Screening dyslexie/dyscalculie € 225,00 volledige screening
Remedial Teaching € 60,00 per sessie

Fides Orthopedagogiek

Noordstraat 44
4542 CD Hoek

info@fides-orthopedagogiek.nl
06 271 034 70