Over Fides

Je unieke talenten ontdekken

Ik ben Carla de Jonge, de bevlogen en gedreven oprichter van Fides. Gepassioneerd, enthousiast, gedreven en met veel expertise, opgedaan door een leven lang leren: vele en diverse opleidingen, heel veel lezen en (zelf)studie. Ervaringsdeskundig en door schade en schande wijzer geworden. Vertrouwend op eigen kracht en bewust van het voorrecht om anderen te mogen helpen in het mooiste wat er is: (op)groeien, ontwikkeling en leren.

Opgroeien en leren gaat niet altijd vanzelf, ook ik heb dat aan den lijve ondervonden. Als orthopedagoog probeer ik kinderen en jongeren te helpen om beter om te gaan met dat wat ze moeilijk vinden en wat hen belemmert. En vooral om de eigen unieke kracht en talenten te ontdekken en vertrouwen in zichzelf te vinden. Want zonder bewust te zijn van de eigen kracht, unieke talenten en mogelijkheden, blijft de angst regeren en wordt groei belemmerd.

Ik probeer ouders te helpen om bewust te zijn van zichzelf en hun rol in het proces van opgroeien en opvoeden zodat zij het beste in zichzelf en in hun kind naar boven kunnen halen en kunnen doen wat werkt voor zichzelf en hun kind.

Doen waar ik zelf voor sta

Het doorgronden van het leven, van de groei van kind naar volwassene en van het ouderschap heeft mij, met drie opgroeiende kinderen, altijd erg beziggehouden en houdt me nog steeds bezig. Uit die fascinatie en ervaring heb ik de nodige inspiratie gehaald en vele inzichten en wijsheden opgedaan. Inzichten en wijsheden die ik zelf ook toepas, zowel in mijn eigen persoonlijke groei en in mijn gezin, als in de begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders, die ik mag helpen.

Inzichten en wijsheden die je in je voordeel kunt laten werken om een veel completer mens en opvoeder te worden.

Vol vertrouwen (op)groeien, leren en ontwikkelen

‘Fides’ betekent ‘vertrouwen, vertrouwen op, overtuiging, betrouwbaarheid, geloofwaardigheid’.
Vanuit het durven en kunnen vertrouwen in eigen mogelijkheden ontstaat ruimte voor groei, leren en ontwikkeling.


Vertrouwen in jezelf is één van de belangrijkste aspecten die mensen, jong en oud, krachtig maakt en die de basis is voor geluk, goede relaties en succes. Ik help je te leren vertrouwen op je eigen kracht en mogelijkheden.


Mijn missie is om kinderen en jongeren in de bloei van hun leven te helpen met groei en ontwikkeling, zodat ze hun kracht, wijsheid en talent ontdekken, problemen zelf leren oplossen en vanuit vertrouwen, respect en verbinding kunnen groeien en bloeien.

Het ontstaan van Fides

Na mijn studie Orthopedagogiek (Ontwikkelings- en Leerproblemen) aan de Universiteit van Nijmegen ben ik weer terug gekomen naar Zeeuws-Vlaanderen, naar mijn oorsprong en dicht bij mijn familie. Proeven aan verschillende werkomgevingen en de periode van fulltime moederschap, heeft me er meer bewust van gemaakt dat ik werkelijk van betekenis wil zijn voor de ander. En het op een andere manier wil doen dan de standaard hulpverleningspraktijken, waar vaak volgens vaste protocollen en standaarden wordt gewerkt.

Inmiddels ben ik al ruim 30 jaar als orthopedagoog betrokken bij kinderen voor wie opgroeien en ontwikkelen niet zo vanzelfsprekend is en bij hun ouders en leerkrachten, die er vaak alles aan doen om dit opgroeien mogelijk te maken. Sinds 2012 deels als eigenaar van een eigen onderneming, deels als orthopedagoog in het primair onderwijs. In deze combinatie was het voor mij lastig een passende plek te vinden en te doen wat ik wilde doen.

Er was iets anders nodig om écht mijn hart te kunnen volgen. Ik ben opleidingen en trainingen gaan volgen op het gebied van oplossingsgericht werken, systemisch werk, coaching en therapie. Ik ontdekte dat begeleiding van kinderen gaat over de kwaliteit van relaties en dat we leren en groeien door te zijn, door te doen, door te ervaren en te vertrouwen.

Vanuit dit vertrouwen is FIDES ontstaan. En vanuit dit vertrouwen heb ik de zekerheid van een vaste baan laten varen omdat ik ergens wist en voelde dat dit niet mijn route was. Door altijd in kansen en mogelijkheden te denken, wetende dat er voor elk probleem een oplossing is én gedreven door moed en wilskracht, besloot ik te gaan voor het onzekere en zo de plek in te nemen waarvan ik droomde: een plek met ruimte en vrijheid om te denken en te creëren en vanuit mijn visie dat altijd groei mogelijk is. Vertrouwen in jezelf met inzet van unieke talenten is daarin de belangrijkste factor. Het is de sleutel naar groei en ontwikkeling. Met mijn vergaande expertise en schat aan ervaring is er brede draagkracht om kinderen en daarbij ook hun omgeving te ondersteunen: ouders en scholen.

En zo kan ik nu doen waar ik ooit mijn opleiding voor ben begonnen: het daadwerkelijk helpen van kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers om zo het verschil te kunnen maken op een kwetsbaar punt in hun leven. En daarmee kinderen en jongeren zo groot mogelijke ontwikkelingskansen te kunnen geven. Daar hebben ze recht op!

Fides Orthopedagogiek

Noordstraat 44
4542 CD Hoek

info@fides-orthopedagogiek.nl
06 271 034 70