Ouders & kinderen

BEHANDELING

Ouders en kinderen

Misschien maakt u zich veel of al langere tijd zorgen om uw kind als u merkt dat zijn/haar gedrag de laatste tijd is veranderd. Of als u merkt dat uw kind niet mee kan op school, problemen heeft met leren, zich moeilijk kan concentreren, spanning heeft bij toetsen of bepaalde vakken, of met buikpijn naar school gaat. Misschien heeft uw kind een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt, of is uw kind verdrietig of somber.

Elke ouder maakt zich wel eens zorgen over zijn/haar kind, maar elke ouder weet ook wanneer het echt niet goed gaat met het kind. Soms heeft u zelf wel een vermoeden wat er aan de hand zou kunnen zijn, maar soms zijn problemen moeilijker te begrijpen. Dan kan deskundige hulp heel fijn zijn.

U kunt bij mij terecht met uw vragen en zorgen. Deze kunnen heel divers zijn, al van langere tijd of recent, groot of klein, intens of minder intens. Ook de manier waarop we samen aan de slag gaan is heel divers, want elk kind is anders en elk kind verdient het om zich veilig te voelen en op de beste manier geholpen te worden. Samen gaan we op zoek naar oplossingen die bij jullie passen en die voor ouders en kind werken. Soms is een zetje in de rug al voldoende, en soms is een langer traject van begeleiding nodig. Bij Fides kunnen kinderen en jongeren terecht in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Ouderbegeleiding

Begeleiding van kinderen en jongeren gaat altijd gepaard met begeleiding aan ouders/verzorgers. De intensiteit ervan hangt af van de hulpvraag voor het kind/jongere en die van jullie als ouders.


Ouders kennen hun kind als geen ander en juist in de samenwerking met elkaar zit de kracht om het kind te helpen. Jullie als ouders zijn daarom heel belangrijk in het begeleidingstraject en het slagen ervan.


Indien wenselijk is overleg en afstemming met school mogelijk, alleen met toestemming van ouders.

Herkenbaar…?

Ik ben gespecialiseerd in behandeling van leerproblemen en een breed scala aan sociaal-emotionele problemen. Zijn onderstaande problemen herkenbaar? Dan kunnen we samen kijken wat precies de hulpvraag is en welk begeleidingstraject mogelijk is.

 • Boos of opstandig gedrag
 • Somber en teruggetrokken gedrag,
 • Minder weerbaar, onzeker of een negatief zelfbeeld
 • Piekeren, zorgen maken, twijfels, niet lekker in je vel
 • Faalangst, (sociale) angst
 • Zenuwachtig, gespannen, tegen (nieuwe) situaties opzien
 • Aandachts- of concentratieproblemen, prikkelgevoelig, druk gedrag
 • Moeite met sociale contacten en sociaal inzicht
 • Pesten of gepest worden
 • Rouw a.g.v. verlies door scheiding of overlijden
 • Overlopen van emoties of juist moeite met het uiten van emoties
 • Hoogbegaafdheid,
 • Hoogsensitiviteit, prikkelgevoeligheid
 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Autisme, ADD, ADHD en je ervaart hierdoor problemen in het alledaagse leven.
 • Leerproblemen of leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie)

Fides Orthopedagogiek

Noordstraat 44
4542 CD Hoek

info@fides-orthopedagogiek.nl
06 271 034 70