Jongeren

BEHANDELING

Jongeren

Vragen, zorgen of problemen kunnen je tijdelijk in de weg zitten en lossen vaak ‘vanzelf’ op. Maar soms heb je er te lang en te veel last van en kom je er zelf, of met hulp van je ouders of vrienden, niet meer uit. Dan kan het fijn zijn om met een onafhankelijk persoon te praten over je problemen, zorgen of twijfels. Ik help je graag om je eigen kracht, talent en oplossingen te ontdekken, zonder oordeel en met focus op je eigen kracht en mogelijkheden zodat je problemen minder zwaar worden en er ruimte komt voor volgende en misschien wel nieuwe stappen.

Het kan over van alles gaan, zoals bijvoorbeeld problemen op school, in het gezin of met vrienden. Het kan gaan over dingen die je meegemaakt hebt en waar je last van hebt, of boos, somber of verdrietig over bent. Het kan gaan over angst, verlegenheid, onzekerheid of een negatief zelfbeeld. Of misschien heb je allerlei (levens)vragen, heb je moeite met maken van keuzes en misschien voel je je eenzaam of heb je het gevoel dat niemand je begrijpt. Blijf er niet mee zitten, jij weet wanneer iets voor jou een probleem is en wanneer je er zelf niet meer uit komt. Voorkom dat het nog erger wordt.

Afhankelijk van de hulpvraag en leeftijd worden ook ouders bij de begeleiding betrokken. Bij sommige hulpvragen zijn enkele gesprekken met ouders voldoende, bij andere hulpvragen is het juist wenselijk om ouders intensiever bij het traject te betrekken.

Herkenbaar…?

Ik ben gespecialiseerd in behandeling van leerproblemen en een breed scala aan sociaal-emotionele problemen. Zijn onderstaande problemen herkenbaar? Dan kunnen we samen kijken wat precies de hulpvraag is en welk begeleidingstraject mogelijk is.

 • Boos of opstandig gedrag
 • Somber en teruggetrokken gedrag,
 • Minder weerbaar, onzeker of een negatief zelfbeeld
 • Piekeren, zorgen maken, twijfels, niet lekker in je vel
 • Faalangst, (sociale) angst
 • Zenuwachtig, gespannen, tegen (nieuwe) situaties opzien
 • Aandachts- of concentratieproblemen, prikkelgevoelig, druk gedrag
 • Moeite met sociale contacten en sociaal inzicht
 • Pesten of gepest worden
 • Rouw a.g.v. verlies door scheiding of overlijden
 • Overlopen van emoties of juist moeite met het uiten van emoties
 • Hoogbegaafdheid,
 • Hoogsensitiviteit, prikkelgevoeligheid
 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Autisme, ADD, ADHD en je ervaart hierdoor problemen in het alledaagse leven.
 • Leerproblemen of leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie)
 • Problemen met organiseren van huiswerk

Fides Orthopedagogiek

Noordstraat 44
4542 CD Hoek

info@fides-orthopedagogiek.nl
06 271 034 70