Rouw en verlies

GROEPSTRAINING

Rouw en verlies ‘Gedeeld verdriet’

Wanneer kinderen een verlies in het gezin of naaste familie meemaken, verandert er nogal wat in hun leven. Thuis worden veel dingen anders; de sfeer is niet meer hetzelfde, er is verdriet, er is een lege stoel aan tafel, vertrouwde rituelen worden aangepast, taken moeten herverdeeld worden.

Rouwen is proberen het verdriet te verwerken en het leven opnieuw op te pakken. Het is een zware taak die met veel emoties gepaard gaat. Bij sommige kinderen is de explosiviteit van die emoties groot, anderen stoppen het verdriet heel ver weg. Kinderen hebben vaak een lange weg te gaan om met het verdriet te kunnen leven en er hun eigen betekenis aan te kunnen geven.

Begeleiding ‘Gedeeld Verdriet’

‘Gedeeld Verdriet’ is een programma waarin kinderen stap voor stap worden begeleid in dit proces van rouwen en waarin voldoende ruimte wordt gemaakt voor persoonlijke aandacht en afstemming.
In een rouwproces staan alle mensen, zowel jong als ouder, voor vier rouwtaken om het verlies een plaats te geven. Bij ‘Gedeeld Verdriet’ wordt rondom deze rouwtaken gewerkt en wordt er nog een vijfde taak aan toegevoegd:


• Leren omgaan met verdriet
• Beseffen dat de ander echt dood is
• Omgaan met een warboel aan gevoelens
• Leren leven met het gemis én met je herinneringen
• Je pakt het leven weer op met die ander in je hart.

Waarom groepstraining?

Een van de belangrijkste functies van de rouwgroep is het normaliseren en bevestigen van de ervaring van de rouwende kinderen. Een rouwgroep is niet geschikt voor iedereen. Het is zeker niet dé oplossing voor alle rouwende kinderen. Sommigen vinden het luisteren naar verhalen van andere te moeilijk. Sommigen voelen zich niet op hun gemak wanneer ze hun eigen ervaringen moeten delen met andere. Anderen praten juist wel graag over wat er gebeurd is en over hun ervaringen en emoties of zijn er op anderen manieren mee bezig, bijv. door dingen te doen of bezig te zijn.

Praten is voor kinderen niet altijd dé manier. Daarom wordt er veel gebruik gemaakt van creatieve werkvormen, muziek, verhalen en beweging. Door oefeningen en opdrachten wordt gewerkt aan het krachtiger maken van het rouwende kind.

Soms is het, om wat voor reden dan ook, wenselijk om een individueel begeleidingstraject te starten. Uiteraard is dat ook mogelijk.

Wat willen we bereiken?

  • Delen van ervaringen, gedachten en gevoelens;
  • Creëren van gevoelens van erbij horen en verbondenheid;
  • Vergroten van communicatiemogelijkheden in en/of buiten de school;
  • Actief werken aan het (opnieuw) overzicht krijgen over de eigen situatie;
  • Vergroten van zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde;
  • Vergroten van de veerkracht en de weerbaarheid van kinderen;
  • Uitbreiden en/of verbeteren van strategieën om om te gaan met het verlies;
  • Het gevoel krijgen weer enige grip te hebben op de situatie;
  • Werken aan het krachtiger maken van het rouwende kind.

Praktisch

Neemt u contact op voor meer informatie over mogelijkheden voor vergoeding.
De training gaat van start bij voldoende aanmeldingen. De maximale groepsgrootte is 4.

Fides Orthopedagogiek

Irisstraat 132
4542 EJ Hoek

info@fides-orthopedagogiek.nl
06 271 034 70