Faalangst

GROEPSTRAINING

Faalangst ‘Zeker in Balans’

Faalangst is een vorm van angst die zich voordoet bij het uitvoeren van cognitieve, sociale of motorische taken en waarvan het effect is dat kinderen minder presteren dan waartoe zij in staat zouden zijn, wanneer die angst zich niet zou voordoen. Faalangst is niet te onderschatten, kinderen kunnen er enorm onder gebukt gaan.

Een beetje spanning is gezond, dat helpt je kind een goede prestatie te leveren. Maar als de stress zo hoog oploopt dat je kind er fysieke klachten van krijgt (buik- of hoofdpijn, zweten, etc.) of zelfs een black-out, dan moet je ingrijpen. In dat geval biedt de faalangst training ‘Zeker in Balans’ uitkomst.

De training is bedoeld voor kinderen, waarbij werkelijk sprake is van faalangst en die daardoor negatieve gevolgen ervaren.

Training ‘Zeker in Balans’

De training ‘Zeker in Balans’ richt zich op het leren (her)kennen van gedachten en gevoelens en signalen van spanning, leren ontspannen, zelf keuzes kunnen maken, de eigen competenties naar waarde kunnen inschatten en beoordelen, en leren niet afhankelijk zijn van de ander of je het goed doet of niet.


Naast uitleg van wat faalangst is en het oefenen met vaardigheden, is er ruime aandacht voor lichaamsgericht werken, aandacht oefeningen en creatieve werkvormen.

Waarom groepstraining?

Door faalangst training proberen we de spanning hanteerbaar te maken, waarbij je het omslagpunt leert voelen en het als ‘gezonde spanning’ gevoeld en ervaren kan worden. Het geven van faalangst training aan groepen levert, wanneer er aan de juiste voorwaarden is voldaan, meer op dan individuele begeleiding. Kinderen ervaren dat ze er niet alleen in staan en dat ze iets voor anderen kunnen betekenen en van elkaar kunnen leren.

Soms is het, om wat voor reden dan ook, wenselijk om een individueel begeleidingstraject te volgen. Uiteraard is dat ook mogelijk.

Wat willen we bereiken?

  • kinderen/jongeren leren bij zichzelf signalen van faalangst te herkennen;
  • ze leren niet in paniek te raken als er een angst-oproepende gebeurtenis aankomt;
  • ze leren hoe ze zich kunnen ontspannen;
  • ze leren emoties herkennen en benoemen;
  • ze leren inzicht krijgen in de relatie tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag;
  • ze leren door zelfcontrole invloed te krijgen op hun eigen gedachtegang.

Praktisch

Neemt u contact op voor meer informatie over mogelijkheden voor vergoeding.
De training gaat van start bij voldoende aanmeldingen. De maximale groepsgrootte is 4.

Fides Orthopedagogiek

Noordstraat 44
4542 CD Hoek

info@fides-orthopedagogiek.nl
06 271 034 70