Echtscheiding

GROEPSTRAINING

Echtscheiding ‘Gedeeld verdriet’

De echtscheiding van ouders heeft veel invloed op de kinderen uit die relatie. Zij staan voor een zware klus. Ze verliezen allerlei vertrouwde dingen zoals de leefsituatie en de leefomgeving waaraan ze gewend waren. Omgaan met scheiding is proberen het verdriet en vele andere gevoelens te verwerken en het leven opnieuw op te pakken. Het is een hele klus die met veel emoties gepaard kan gaan. Bij sommige kinderen is de explosiviteit van die emoties groot, anderen stoppen het verdriet ver weg.

Begeleiding ‘Gedeeld Verdriet’

Ook bij scheiding is sprake van rouw en verlies. ‘Gedeeld Verdriet’ is een programma voor kinderen en jongeren die last hebben van het verlies rond de scheiding en het verdriet dat zij daardoor hebben. Ze kunnen geholpen worden de ouderlijke scheiding beter te verwerken. Binnen het programma is voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht en afstemming.
In een rouwproces staan alle mensen, zowel jong als ouder, voor vier rouwtaken om het verlies een plaats te geven. Bij ‘Gedeeld Verdriet’ wordt rondom deze rouwtaken gewerkt en wordt er nog een vijfde taak aan toegevoegd:


• Leren omgaan met verdriet en teleurstelling
• De realiteit van de scheiding ervaren
• Omgaan met een warboel aan gevoelens
• Leren leven met de veranderingen én met je herinneringen
• Je hebt je eigen plek weer gevonden

Waarom groepstraining?

Een van de belangrijkste functies van een lotgenotengroep is de erkenning, de herkenning en het normaliseren van de ervaringen van de deelnemers.

De lotgenotengroep geeft kinderen de gelegenheid open te communiceren over hun ervaringen en gevoelens, vragen te stellen de ze nog hebben, hun eenzaamheid te verminderen, erkenning te vinden bij anderen en hun eigen kracht aan te boren om met de scheiding van hun ouders om te gaan. Kinderen hebben vaak een lange weg te gaan om met het verlies te kunnen leven en er hun eigen betekenis aan te geven. In een groep met lotgenoten kunnen ze daarbij belangrijke stappen maken.

Praten is voor kinderen niet altijd dé manier. Daarom wordt er veel gebruik gemaakt van creatieve werkvormen, muziek, verhalen en beweging. Door oefeningen en opdrachten wordt gewerkt aan het krachtiger maken van het rouwende kind.

Soms is het, om wat voor reden dan ook, wenselijk om een individueel begeleidingstraject te starten. Uiteraard is dat ook mogelijk.

Wat willen we bereiken?

  • Delen van ervaringen, gedachten en gevoelens;
  • Creëren van gevoelens van erbij horen en verbondenheid;
  • Vergroten van communicatiemogelijkheden in en/of buiten de school;
  • Actief werken aan het (opnieuw) overzicht krijgen over de eigen situatie;
  • Vergroten van zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde;
  • Vergroten van de veerkracht en de weerbaarheid van kinderen;
  • Uitbreiden en/of verbeteren van strategieën om om te gaan met het verlies;
  • Het gevoel krijgen weer enige grip te hebben op de situatie;
  • Werken aan het krachtiger maken van het rouwende kind.

Praktisch

Neemt u contact op voor meer informatie over mogelijkheden voor vergoeding.
De training gaat van start bij voldoende aanmeldingen. De maximale groepsgrootte is 4.

Fides Orthopedagogiek

Noordstraat 44
4542 CD Hoek

info@fides-orthopedagogiek.nl
06 271 034 70