Gemeenten

VERGOEDING

Gemeenten

Vanaf 1 januari 2015 valt de gehele jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en valt de toewijzing en vergoeding voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onder verantwoordelijkheid van deze gemeenten.

Fides heeft met alle Zeeuwse gemeenten een contract afgesloten, waardoor het mogelijk is om de kosten voor onderzoek, begeleiding en behandeling vergoed te krijgen door de gemeente waarin u woont. Een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts, kinderarts, medisch specialist of jeugdprofessional van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) is een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Na het intakegesprek zorgen we er dan samen voor dat alles geregeld wordt om gebruik te kunnen maken van de vergoede jeugdzorg.

Een andere mogelijkheid is om als ouders de hulp zelf aan te vragen bij het loket jeugdzorg van de gemeente waar je woont.

Een op zichzelf staand intelligentieonderzoek, evenals onderzoek en behandeling van leerproblemen, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Als dit wordt uitgevoerd via de school van uw kind, kunt u bij de school informeren naar vergoedingsmogelijkheden vanuit het zorgbudget van de school.

Dyslexiebehandeling via vergoede zorg

Dyslexiebehandeling bij Fides wordt alleen vergoed als uw zoon/dochter is aangemeld voor dyslexieonderzoek bij RPCZ en voldoet aan de criteria voor vergoede zorg.


Fides heeft een contract met RPCZ. Na het vaststellen van de diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en een positieve indicatie voor dyslexiebehandeling, kan in overleg en afhankelijk van de woonplaats en school van het kind een traject van dyslexiebehandeling worden gestart bij Fides.

Dyslexiebehandeling particulier

Als uw zoon/dochter wel de diagnose dyslexie heeft en niet in aanmerking komt voor vergoede dyslexiebehandeling, is het wel mogelijk om via een particulier traject dyslexiebehandeling te ontvangen. Klik hier voor de tarieven.

Fides Orthopedagogiek

Noordstraat 44
4542 CD Hoek

info@fides-orthopedagogiek.nl
06 271 034 70