Dyslexiebehandeling

BEHANDELING

Dyslexie

Een dyslexiebehandeling bestaat uit een op spraakklank en woordvorm georiënteerde lees- en spellingtraining die systematisch wordt aangeboden. Hoewel een geprotocolleerd model aan de basis ligt, wordt de dyslexiebehandeling individueel en op maat aangeboden. Er is bij kinderen grote diversiteit in de problemen die worden ervaren, maar ook in de manier waarop kinderen het beste leren en in wat ze nodig hebben. In de behandeling, die vaak een enorm positief effect heeft, staan het fonologisch principe, de teken-klankkoppeling, het herkennen van klankstructuren en de benoem- en leessnelheid centraal. Het impliciete taalsysteem wordt expliciet gemaakt in het lezen en de spelling. In de didactiek ligt de nadruk op het denkproces en het logisch redeneren.

Dyslexiebehandeling wordt vergoed als het traject verloopt via ONL (Onderwijszorg Nederland). Behandeling kan pas worden gestart als een dyslexieonderzoek is uitgevoerd via RPCZ (Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland), en als er Ernstig Enkelvoudige Dyslexie is vastgesteld en een indicatie is afgegeven voor dyslexiebehandeling.

Een particulier traject is ook mogelijk als na onderzoek wel dyslexie is vastgesteld, maar niet aan de criteria wordt voldaan voor een dyslexiebehandeling.

Fides Orthopedagogiek

Noordstraat 44
4542 CD Hoek

info@fides-orthopedagogiek.nl
06 271 034 70