Behandelmethodieken

BEHANDELING

Behandelmethodieken

Bij de orthopedagogische begeleiding werk ik vanuit een breed pakket aan (wetenschappelijk) onderbouwde psychologische en therapeutische kennis. Om begeleiding op maat te kunnen bieden, kijk ik wat het beste past bij de hulpvraag, het kind/jongere en de ouders, en combineer ik het beste uit de verschillende behandelmethodieken, die hieronder zijn beschreven.

Orthopedagogische begeleiding is voor mij de verzamelnaam voor coaching, behandeling, therapie; het is vaak een combinatie ervan. Hoe het precies wordt genoemd doet er minder toe. Wat er wel toe doet is dat het gaat om passende hulp aan kinderen, jongeren en/of hun ouders. Want het gaat telkens om maatwerk en het zo intensief en doelgericht mogelijk afstemmen van het traject op de behoefte en hulpvraag.

Meer over…

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is een nieuwe, en bewezen effectieve, vorm van gedragstherapie die mensen helpt om grip te krijgen op hun gedachten en de regie weer in handen te nemen. Soms raak je de controle over je eigen gedachten kwijt en word je steeds verder meegesleept in een negatieve gedachtestroom. ACT helpt je om gedachten te accepteren en omarmen, en niet meer steeds bezig te zijn met die vervelende gedachten, of bang te zijn dat ze weer terugkomen. ACT helpt je om terug uit deze verstrikking te komen en terug te keren in het hier en nu. En te onderzoeken wat jouw waarden zijn en wat belangrijk voor je is, om van daaruit te leren handelen. Je leert om mentaal flexibeler te worden en daarbij je waarden niet uit het oog te verliezen zodat je vanuit de negatieve spiraal weer in een positieve komt, met een hogere kwaliteit van leven als gevolg.

ReAttach

Als praten niet helpt…ReAttach!

ReAttach is een niet-belastende, kortdurende en effectieve interventie die zich richt op het optimaliseren van stress- en emotieregulatie. De behandeling stelt je in staat alsnog eerder onvoldoende opgeslagen informatie of beperkende patronen op een goede manier te verwerken en een plek te geven. ReAttach is een kortdurende therapie die je helpt om uit een negatieve spiraal te komen. Zo ontstaat er weer perspectief en ruimte voor groei. Door ritmisch trommelen op je handen en het geven van denkopdrachten worden het spanningsniveau, concentratie en emotiebeleving gereguleerd en komt er ruimte voor het beter verwerken van informatie. Tijdens de behandeling hoef je niet te praten, waardoor deze behandelvorm geschikt is als je niet of moeilijk kunt verwoorden wat je dwars zit.

Synergetisch coachen

Bij coaching werken we aan de persoonlijke vraagstukken van kinderen en jongeren (en hun ouders), bij wie het thuis of op school niet lekker loopt. Hiervoor kunnen enkele gesprekken al voldoende zijn. Reden voor coaching kan zijn dat je een klankbord wilt om over je gevoelens, twijfels of ideeën te praten, om helderheid te krijgen in je gedachten of omdat je ondersteuning wilt in het bereiken van je doel. Synergetisch wil zeggen dat we de kracht van het samenwerken benutten om meer te bereiken. Synergie betekent: het geheel is meer dan de som der delen (1+1=3). Als mensen de intentie hebben om er samen voor te gaan en de vaardigheden in te zetten om echt naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen, ontstaan nieuwe ideeën en oplossingen die tot extra mogelijkheden leiden. Vanuit de intentie om elkaar te helpen, te respecteren en met wederzijds begrip.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van therapie die voornamelijk gericht is op de gewenste situatie en op het zoeken naar naar kleine, haalbare stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die je zelf al in huis hebt, maar misschien nog niet hebt ontdekt of nog weinig hebt toegepast. Als je zelf successen ervaart, helpt het je in het besef dat je zelf invloed hebt om je eigen leven vorm te geven.

De focus ligt op krachten in plaats van op klachten. Het is niet altijd nodig om de oorzaak of het probleem precies te kennen om een goede oplossing te kunnen bedenken. In het proces van het zoeken naar de eigen kracht, wordt gewerkt met stappen en vragen die de kracht van de mens naar boven halen. Die gesprekken gaan vooral over krachten en oplossingen en niet over tekortkomingen en problemen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een manier om met problemen om te gaan waarbij wordt gekeken naar het verband tussen de manier waarop je denkt over een bepaalde situatie, hoe je je daarbij voelt, wat je vervolgens doet en wat het gevolg daarvan is.

In bepaalde situaties of bij problemen hebben mensen vaak gedachten die hen niet verder helpen. Je maakt je zorgen, verwacht dat dingen verkeerd gaan of zullen mislukken, of je bent bang wat anderen over je zullen denken of zeggen.

CGT is een manier om kinderen en jongeren te leren ontdekken welke gedachten en gevoelens ze hebben, welk verband er bestaat tussen wat je denkt, voelt en wat je doet, welke andere en helpende manieren van denken er zijn, hoe nare gevoelens onder controle gehouden kunnen worden en hoe je je problemen kunt overwinnen en waardoor je minder bezorgd of angstig bent.

Fides Orthopedagogiek

Noordstraat 44
4542 CD Hoek

info@fides-orthopedagogiek.nl
06 271 034 70