Behandeling

Bij Fides werk ik vanuit een breed pakket aan (wetenschappelijk) onderbouwde psychologische en therapeutische kennis. Om begeleiding op maat te kunnen bieden, kijk ik wat het beste past bij de hulpvraag, het kind/jongere en de ouders, en combineer ik onderdelen uit de verschillende behandelmethodieken die hieronder zijn beschreven.

Of het nu orthopedagogische begeleiding is, behandeling, coaching of therapie, in de praktijk maakt dat niet uit. Want het gaat telkens om maatwerk en het zo intensief en doelgericht mogelijk afstemmen van het begeleidingstraject op de hulpvraag die een kind, jongere of ouders hebben.

Ik realiseer mijn missie “tot groei en bloei komen met innerlijk vertrouwen en met inzetten van unieke talenten als basis” door aan te sluiten bij de hulpvraag van kind, ouders en school.

Daardoor zijn behandeltrajecten nooit standaard en volgens protocol, en kijken we elke keer weer opnieuw wat nodig is en probeer ik de best passende hulp te bieden.

En dat is waar ik sterk en uniek in ben: authentiek en de ruime aandacht voor het creëren van een prettige, veilige en vertrouwde omgeving, waarin het kind/jongere en de ouders zich thuis voelen en. écht gezien worden. Compassievol, integer, met respect en met oprechte aandacht en nieuwsgierigheid voor de ander. Zodat ik kinderen, jongeren, ouders en verzorgers kan leren naar hun waarden te leven, anders om te leren gaan met hun problemen zodat ze in staat zijn meer bij hen passende keuzes te maken en zich zodoende beter staande kunnen houden in het leven en in de maatschappij. Kortom: kunnen groeien en bloeien.

Fides Orthopedagogiek

Noordstraat 44
4542 CD Hoek

info@fides-orthopedagogiek.nl
06 271 034 70