Met hart voor kinderen
& jongeren

Ik help kinderen en jongeren eigen talent en wijsheid te ontdekken, zodat ze uitdagingen zelf leren oplossen. En ik begeleid ouders om hun kind hierin te ondersteunen.

Groei en ontwikkeling

Opgroeien en leren vraagt vertrouwen in jezelf, in de ander, in de snel veranderende wereld om ons heen. Vertrouwen in eigen kunnen. Vertrouwen in eigen mogelijkheden. Authentiek, flexibel, verbonden en op waarden gericht.

We zetten samen stappen om ruimte te maken voor groei en ontwikkeling.

Op jouw tempo en jouw manier. Voel je welkom op deze plek. Waar je (opnieuw) leert vertrouwen op jezelf en op je eigen kunnen.

OVER FIDES

Uniek en met verbinding

Fides is kleinschalig en laagdrempelig ingericht en biedt een fijne, veilige en vertrouwde plek om met elkaar op ‘weg’ te gaan naar wat je wilt bereiken. Met een oplossingsgerichte focus in het hier en nu en met een positieve kijk naar de toekomst. Zorgzaam, zorgvuldig en deskundig. Met nadruk op de uniciteit van het kind en vanuit de verbinding met het gezin waarin het kind opgroeit.

LEES MEER

Belemmering in dagelijks leven

Ouders kunnen bij Fides terecht als ze zich zorgen maken over hun kind, als ze merken dat hun kind door klachten of problemen belemmert wordt in het dagelijks leven. En jongeren als ze zorgen of problemen hebben, problemen ervaren in het dagelijks functioneren of niet lekker in hun vel zitten.

Ik bied hulp aan kinderen en jongeren met (sociale) angsten, faalangst, rouw, verdriet of somberheid, een laag zelfbeeld, geringe weerbaarheid, boze buien, druk of onrustig gedrag, opstandigheid, zorgen en piekeren, pesten en gepest worden, hooggevoeligheid, AD(H)D, Autisme spectrum stoornissen, leerproblemen.

Fides Orthopedagogiek

Noordstraat 44
4542 CD Hoek

info@fides-orthopedagogiek.nl
06 271 034 70

Registraties

KVK nr. 55465935
AGB-code: 94059864 / 90061865 (Fides)
AGB-code: 94012558 / 90102414 (zorgverlener)
NVO reg.nr: 13681
SKJ reg.nr: 120003173
NFG reg.nr: 7972